Viited

Siit leiad tähtsad viited PMK koostööpartnerite juurde ja väljapoole.

Vanalinna Hariduskolleegium: http://www.vhk.ee

Stuudium e-kool – https://miikael.ope.ee

EV Haridus- ja Teadusministeerium: http://www.hm.ee

SA Innove: http://www.innove.ee/et/yldharidus

Tallinna Haridusamet: http://www.haridus.ee

eKool: http://www.ekool.ee

Püha Miikaeli Kooli omanik:

MTÜ Miikaeli Ühendus: http://www.vhk.ee/miikaeliyhendus

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist 2017 asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Kooli üle teostab järelvalvet Tallinnas:

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)

Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076