Meist

Püha Miikaeli Kool (PMK) on väikeste klassidega erakool, mis sügisel 2013 avas esimesed tavaklassid: 1. poiste ja 1. tüdrukute klassi. PMK toetub õppes ja kasvatuses pedagoogilisele kontseptsioonile, mis lähtub katoliku kiriku õpetusest.

MISSIOON

Kooli rajajad on seadnud eesmärgiks luua arengukeskkond, kus

  • lapsed ja noored omandaks kristlikul väärtussüsteemil tugineva põhihariduse, mis aitaks neil realiseerida täielikumalt oma inimsust ning looks neis valmisoleku otsida ja leida oma kohta elus;
  • katoliku kirikusse kuuluvad perekonnad saaksid oma lapsi kasvatada kooskõlas kiriku õpetusega;
  • elu hoidva kristliku väärtussüsteemi taasaktualiseerimine kasvatuses toetaks Eesti ühiskonnas inimväärikuse tunnustamist inimsuhete alusena.

ÕPPE- JA KASVATUSPÕHIMÕTTED

Eraüldhariduskool Püha Miikaeli Kool on osa Tallinna vanalinnas asuvast Ladina Kvartali kultuuri- ja hariduspiirkonnast ning teeb tihedat koostööd lisaks Peeter-Pauli kogudusele ja Dominiiklaste ordule ka erinevate huvikoolide, käsitöökodade ja kultuuriasutustega: Miikaeli Ühenduse eelkooli, keeltekeskuse ja arengukeskusega; Vanalinna Hariduskolleegiumi põhikooli, gümnaasiumi, Kunstimaja ja Muusikakooliga; MTÜ Mihkli Gildi käsitöötöökodadega, MTÜ Linnamuusikute, MTÜ Hereditase ja MTÜ Theatrumiga.

Tulenevalt asukohast keskaegses vanalinnas on õppetöös rõhku pandud kristliku kultuuripärandi tundmaõppimisele, aga ka rahvakultuurile. Kunsti- ja muusikaharidus on integreeritud üldharidusega.

Paljud PMK õpilased laulavad kooli juurde moodustatud koorides, mis on spetsialiseerunud varasele ja liturgilisele muusikale. Koorid osalevad kooli kirikukalendri tähtpäevadele pühendatud teenistustel.