Järelvalve

Riiklikku järelevalvet teostavad Püha Miikaeli Koolis:

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
e-post: hm@hm.ee
telefon 735 0222

Terviseamet
Põhja piirkond (Paldiski mnt 81, Tallinn)
e-post:kesk@terviseamet.ee
telefon 7943500

Päästeamet
Põhja piirkond ( Raua 2, Tallinn)
e-post: rescue@rescue.ee
telefonl 628 7500
Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Andmekaitseinspektsioon
Väike-Ameerika 19, Tallinn
e-post:info@aki.ee
telefon 627 4135